Om oss

Scenkonst Öst AB (tidigare Scenkonstbolaget i Östergötland AB) består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Från och med 1 januari 2023 är även Östgötamusiken en del av bolaget. Organisationen består också av ett verksamhetsstöd som stöttar hela organisationen i frågor gällande HR, marknad och kommunikation, ekonomi, fastighet och IT. Bolaget ska bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland och bidra till att stärka länets attraktivitet.

Vårt uppdrag är att:

 • långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
 • kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet
 • säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
 • freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn.

Fakta

 • Scenkonstbolaget i Östergötland AB startade den 1 januari 2016.

 • Vi har ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år.

 • Våra ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

 • VD för bolaget är Pia Kronqvist.

 • Bolaget bytte namn till Scenkonst Öst AB den 20 juni 2018.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
2019 i korthet
Årsredovisning 2018
2018 i korthet
Årsredovisning 2017
2017 i korthet
Årsredovisning 2016
2016 i korthet

Styrelseledamöter

 • Lars Hagman (L) Ordf. – Region Östergötland
 • Louise Malmström (S) 1 vice ordf. – Norrköpings kommun
 • Paul Lindvall (M) 2 vice ordf. – Linköpings kommun
 • Lars Eklund (KD) – Region Östergötland
 • Jörgen Rundgren (M) – Region Östergötland
 • Matilda Johansson (S) – Region Östergötland
 • Christina Brusén (M) – Norrköpings kommun

Suppleanter i styrelsen

 • Klas Linné (MP) – Region Östergötland
 • Astrid-Marie Jonsson (C) – Region Östergötland
 • Ralf Holmér (M) – Region Östergötland
 • Máire Skogstjärna (KD) – Region Östergötland
 • Lars Stjernkvist (S) – Norrköpings kommun
 • Karolina Eriksson (V) – Norrköpings kommun
 • Niklas Nåbo (S) – Linköpings kommun