Hoppa till innehåll

Om oss

Scenkonst Öst AB (tidigare Scenkonstbolaget i Östergötland AB) bildades 2016 och består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester, Östgötamusiken och Östgötateatern med Ung Scen Öst. Värdeorden mod, respekt och delaktighet står för bolagets gemensamma grund och förhållningssätt. Bolaget ska bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland och bidra till att stärka länets attraktivitet.

Verksamheten hade 2022 187 tillsvidareanställda och 600 med anställning på visstid. 2022 var omsättningen cirka 228 miljoner kronor per år och ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. 

Vårt uppdrag är att

• Långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
• Kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet
• Säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
• Freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn.

Fakta

• Scenkonstbolaget i Östergötland AB startade den 1 januari 2016.
• Vi har ca 220 fast anställda och omsätter ca 230 mkr per år.
• Våra ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.
• Tf VD för bolaget är Staffan Rydén.
• Bolaget bytte namn till Scenkonst Öst AB den 20 juni 2018.
• Från och med 1 januari 2023 är även Östgötamusiken en del av bolaget.

Styrelseledamöter

Lars Hagman (L) Ordf. – Region Östergötland
Anders Boqvist (M) 1 vice ordf. – Norrköpings kommun
Paul Lindvall (M) 2 vice ordf. – Linköpings kommun
Louise Malmström (S) – Norrköpings kommun
Maja Engström (V) – Region Östergötland
Maria Almesåker (M) – Region Östergötland
Rebecca Hägg (S) – Region Östergötland

Suppleanter i styrelsen

Elvira Wibeck (KD) – Region Östergötland
Anna Drake af Hagelsrum (L) – Norrköpings kommun  
Göran Karlsson (S) – Norrköpings kommun  
Britt Bodö Westerholm (LL) – Linköpings kommun
Madeleine Johansson (C) – Region Östergötland  
Agneta Larsson (M) – Region Östergötland
Rolf Hansson (V) – Region Östergötland