Medarbetare

Marknad och kommunikation

Agneta Lindmark Thomas, t.f. marknads- och kommunikationschef
Åsa Böhme, redaktör (vik)
Maria Hovberg, redaktör (tjl)
Vakant, publikutvecklingschef
Andreas Larsson, digital marknadsstrateg
Caroline Karlsson, innehållsproducent barn och unga
Anna Nilsson, kundkommunikatör
Caroline Jarl, kundkommunikatör (vik)
Richard Follstedt, kundkommunikatör (vik)

Norrköpings Symfoniorkester
Caroline Kvick, innehållsproducent med PR-ansvar
Sara Höglund, innehållsproducent – grafisk form (vik)

Östgötateatern
Jeanette Söderwall, innehållsproducent med PR-ansvar
Sara Pärlefalk, innehållsproducent – grafisk form

ung scen/öst
Veronika Baumgardt, innehållsproducent med PR-ansvar

HR & LÖN

Charlotte Träff, HR-chef
Marie Thunholm, löneansvarig
Cecilia Wiklund, löneadminstratör

Ekonomi

Susanne Aman, ekonomichef
Linda Andersson, ekonomiassistent
Christina Karlsson, ekonomiassistent
Mia Petersson, ekonomiassistent
Liselotte Sundqvist, ekonomiassistent/receptionist

Fastighet och IT

Niclas Palmqvist, Fastighets- och IT-chef
Lisso Saikkonen, IT-ansvarig
Carolin Rosén, administrativ assistent
Stefan Lundholm, lägenheter och larm
Berith Fornell, fastighetsansvarig (Linköpings teaterhus)
Naime Kopkin, kafeteriaansvarig
Leif Gustafsson, kanslivaktmästare
Anders Gullstrand, fastighetsskötare/post/transport