Medarbetare

Marknad och kommunikation

Cilla Holmqvist, marknads- och kommunikationschef

SON
Agneta Lindmark Thomas, kommunikationsansvarig
Maria Hovberg, digital kommunikatör
Holger Thell, grafisk formgivare

Östgötateatern
Jeanette Söderwall, kommunikationsansvarig
Sara Pärlefalk, grafisk formgivare

Försäljning
Maria Hansson, säljchef
Caroline Karlsson, säljare
Christina Grüttner, säljare
Anna Nilsson, telefonbokning/kassa
Anna Säfström, telefonbokning/kassa

HR och IT

Marie Thunholm, löneansvarig
Cecilia Wiklund, löneadminstratör
Lisso Saikkonen, IT-ansvarig
Charlotte Träff, HR-chef

Ekonomi

Susanne Aman, ekonomichef
Birgitta Johansson, redovisningsansvarig
Victoria Johansson, ekonomiassistent
Thomas Söderdahl, controller
Carolin Rosén, administrativ assistent
Linda Andersson, ekonomiassistent
Christina Karlsson, ekonomiassistent
Liselotte Sundqvist, ekonomiassistent/receptionist

Fastighet och transport

Stefan Lundholm, lägenheter och larm
Ramadan Nedzibi, transport
Berith Fornell, fastighetsansvarig (Linköpings teaterhus)
Naime Kopkin, kafeteriaansvarig
Tamer Yakoubi, fastighetsansvarig (Norrköpings teaterhus)
Ebba Ida Löfgren, kantinansvarig
Cornelia Sjösvärd, kantinansvarig
Leif Gustafsson, kanslivaktmästare
Anders Gullstrand, fastighetsskötare/post/transport