Medarbetare

Marknad och kommunikation

Cilla Holmqvist, marknads- och kommunikationschef
Eva Walther, Producent för den publika upplevelsen
Maria Hovberg, Redaktör
Andreas Larsson, Digital marknadsstrateg
Caroline Karlsson, Content creator/innehållsproducent – barn och unga
Anna Nilsson, Kundkommunikatör
Caroline Jarl, Kundkommunikatör (vikarie)

Norrköpings Symfoniorkester
Caroline Kvick, Content creator/innehållsproducent med PR-ansvar
Holger Thell, Content creator/innehållsproducent – grafisk form

Östgötateatern
Jeanette Söderwall, Content creator/innehållsproducent med PR-ansvar
Sara Pärlefalk, Content creator/innehållsproducent – grafisk form

HR

Charlotte Träff, HR-chef
Marie Thunholm, löneansvarig
Cecilia Wiklund, löneadminstratör

Ekonomi

Susanne Aman, ekonomichef
Linda Andersson, ekonomiassistent
Christina Karlsson, ekonomiassistent
Liselotte Sundqvist, ekonomiassistent/receptionist

Fastighet och IT

Niclas Palmqvist, Fastighets- och IT chef
Lisso Saikkonen, IT-ansvarig
Carolin Rosén, administrativ assistent
Stefan Lundholm, lägenheter och larm
Ramadan Nedzibi, transport
Berith Fornell, fastighetsansvarig (Linköpings teaterhus)
Naime Kopkin, kafeteriaansvarig
Tamer Yakoubi, fastighetsansvarig (Norrköpings teaterhus)
Ebba Ida Löfgren, kantinansvarig
Cornelia Sjösvärd, kantinansvarig
Leif Gustafsson, kanslivaktmästare
Anders Gullstrand, fastighetsskötare/post/transport